Личен блог на Георги Христов

Интерфейс към терзанията на един гийк

Windows XP не се стартира след обновяване на McAfee

Днес стана ясно, че след обновяване на DAT 5958 файл на антивусната програма McAfee разпознава svhost.exe на Windows XP SP3 като вирус w32/wecorl.a. Тревогата е фалшива, но файлът се изтрива или поставя под карантина и създава проблеми при стартиране на операционната система.  Последствията са син екран с безкрайно рестартиране, изключване  след поява на RPC или DCOM грешка. Проблемното обновяване е оправено за по-малко от 4 часа, но е засегнало хиляди компютри по света, включително и такива в болници.

Решението на проблема е преименуване или изтриване на файла с антивирусните дефиници и копиране на svhost.exe.  Примерни стъпки:

  1. Стартиране на Windows в Safe Mode (натиска се F8 преди да се покаже анимацията за зареждане на Windows XP).
  2. В C:\Program Files\McAfee\VirusScan се изтрива директорията (папката) DAT.
  3. Копира се svhost.exe от dllcache в system32. За да се получи през Windows Explorer (или My computer) е нужно в настройките да се укаже да се показват скритите и системни директории. Друга възможност е стратиране на cmd.exe. Най-вероятно това ще е възможно само през Task Manager-a, който се стартира с клавишната комбинация CTR+ALT+DEL или CTR+SHIFT+ESC. След това от менюто се избира File -> New Task (Run).  Въвежда се cmd, след като се стартира се пише следната команда:

copy %systemroot%\system32\dllcache\svchost.exe %systemroot%\system32\

Ако в dllcache не съществува копие на svhost.exe е възможно да е създадено такова от System Restore. Директорията се казва SystemVolume Information и е скрита. Също така за да е достъпна не е достатъчен администраторски, а е нужен системен акаунт. Това може да реши по два начина. Единият е да се ползва ERD Commander (вече е част от пакета Misrosoft Desktop Optimization Pack – накратко MDOP). Другият е да се стартира cmd.exe или explorer.exe със системни привилигии с използването на tool като PSExec от SystemInternals. Друго възможно място, където е вероятно да има копие на C:\WINDOWS\servicepackfiles\i386\.

Стъпка 3 може да се пропусне или ако е неуспешна да се направи проверка интегритета на системнте файлове с командата:

sfc /scannow

Изпълнява се отново в командния интерпретатор (cmd). При липса на файлове в C:\Windows\system32\dllcache e възможно да поиска инсталационен диск с Windows XP SP3.

За корпоративните си клиенти McAfee са създали улеснение: SuperDAT. Стартира се също oт Safe Mode или се следват предписанията на Microsoft за стартиране чрез зареждане през мрежа или от преносим носител. За повече информация – сайта на McAfee.

Публикувано на | April 21, 2010 | Към момента няма коментари по публикацията

Мнения и коментари

  • Добавете ме в Google+

  • Последни публикации

  • Последни коментари