Личен блог на Георги Христов

Интерфейс към терзанията на един гийк

Конвертиране на офис документи и изображения в Linux конзола

UNOCONV може да работи с всички над 100 формата файлове, поддържани от Open Office. Предимството му пред графичните конвертори е прост и лесен за използване, пъргав и поддържа масово конвертиране на файлове с или без шаблони. Отделно от това  софтуерът е замислен като клиент-сървър приложение, което позвалява да се ползва в мрежа. Написан е на езика за приграмиране Python, което на практика го прави многоплатформен и може да се използва, както на Linux, така и на Windows или Mac. Поддържа експортиране в следните формати:

 • документи
 bib   - BibTeX [.bib]
 doc   - Microsoft Word 97/2000/XP [.doc]
 doc6   - Microsoft Word 6.0 [.doc]
 doc95  - Microsoft Word 95 [.doc]
 docbook - DocBook [.xml]
 html   - HTML Document (OpenOffice.org Writer) [.html]
 odt   - Open Document Text [.odt]
 ott   - Open Document Text [.ott]
 ooxml  - Microsoft Office Open XML [.xml]
 pdb   - AportisDoc (Palm) [.pdb]
 pdf   - Portable Document Format [.pdf]
 psw   - Pocket Word [.psw]
 rtf   - Rich Text Format [.rtf]
 latex  - LaTeX 2e [.ltx]
 sdw   - StarWriter 5.0 [.sdw]
 sdw4   - StarWriter 4.0 [.sdw]
 sdw3   - StarWriter 3.0 [.sdw]
 stw   - Open Office.org 1.0 Text Document Template [.stw]
 sxw   - Open Office.org 1.0 Text Document [.sxw]
 text   - Text Encoded [.txt]
 txt   - Plain Text [.txt]
 vor   - StarWriter 5.0 Template [.vor]
 vor4   - StarWriter 4.0 Template [.vor]
 vor3   - StarWriter 3.0 Template [.vor]
 xhtml  - XHTML Document [.html]
 • графични
 bmp   - Windows Bitmap [.bmp]
 emf   - Enhanced Metafile [.emf]
 eps   - Encapsulated PostScript [.eps]
 gif   - Graphics Interchange Format [.gif]
 html   - HTML Document (OpenOffice.org Draw) [.html]
 jpg   - Joint Photographic Experts Group [.jpg]
 met   - OS/2 Metafile [.met]
 odd   - OpenDocument Drawing [.odd]
 otg   - OpenDocument Drawing Template [.otg]
 pbm   - Portable Bitmap [.pbm]
 pct   - Mac Pict [.pct]
 pdf   - Portable Document Format [.pdf]
 pgm   - Portable Graymap [.pgm]
 png   - Portable Network Graphic [.png]
 ppm   - Portable Pixelmap [.ppm]
 ras   - Sun Raster Image [.ras]
 std   - OpenOffice.org 1.0 Drawing Template [.std]
 svg   - Scalable Vector Graphics [.svg]
 svm   - StarView Metafile [.svm]
 swf   - Macromedia Flash (SWF) [.swf]
 sxd   - OpenOffice.org 1.0 Drawing [.sxd]
 sxd3   - StarDraw 3.0 [.sxd]
 sxd5   - StarDraw 5.0 [.sxd]
 tiff   - Tagged Image File Format [.tiff]
 vor   - StarDraw 5.0 Template [.vor]
 vor3   - StarDraw 3.0 Template [.vor]
 wmf   - Windows Metafile [.wmf]
 xhtml  - XHTML [.xhtml]
 xpm   - X PixMap [.xpm]
 • презентации
 bmp   - Windows Bitmap [.bmp]
 emf   - Enhanced Metafile [.emf]
 eps   - Encapsulated PostScript [.eps]
 gif   - Graphics Interchange Format [.gif]
 html   - HTML Document (OpenOffice.org Impress) [.html]
 jpg   - Joint Photographic Experts Group [.jpg]
 met   - OS/2 Metafile [.met]
 odd   - OpenDocument Drawing (Impress) [.odd]
 odg   - OpenOffice.org 1.0 Drawing (OpenOffice.org Impress) [.odg]
 odp   - OpenDocument Presentation [.odp]
 pbm   - Portable Bitmap [.pbm]
 pct   - Mac Pict [.pct]
 pdf   - Portable Document Format [.pdf]
 pgm   - Portable Graymap [.pgm]
 png   - Portable Network Graphic [.png]
 pot   - Microsoft PowerPoint 97/2000/XP Template [.pot]
 ppm   - Portable Pixelmap [.ppm]
 ppt   - Microsoft PowerPoint 97/2000/XP [.ppt]
 pwp   - PlaceWare [.pwp]
 ras   - Sun Raster Image [.ras]
 sda   - StarDraw 5.0 (OpenOffice.org Impress) [.sda]
 sdd   - StarImpress 5.0 [.sdd]
 sdd3   - StarDraw 3.0 (OpenOffice.org Impress) [.sdd]
 sdd4   - StarImpress 4.0 [.sdd]
 sti   - OpenOffice.org 1.0 Presentation Template [.sti]
 stp   - OpenDocument Presentation Template [.stp]
 svg   - Scalable Vector Graphics [.svg]
 svm   - StarView Metafile [.svm]
 swf   - Macromedia Flash (SWF) [.swf]
 sxi   - OpenOffice.org 1.0 Presentation [.sxi]
 tiff   - Tagged Image File Format [.tiff]
 vor   - StarImpress 5.0 Template [.vor]
 vor3   - StarDraw 3.0 Template (OpenOffice.org Impress) [.vor]
 vor4   - StarImpress 4.0 Template [.vor]
 vor5   - StarDraw 5.0 Template (OpenOffice.org Impress) [.vor]
 wmf   - Windows Metafile [.wmf]
 xhtml  - XHTML [.xml]
 xpm   - X PixMap [.xpm]
 • таблици
 csv   - Text CSV [.csv]
 dbf   - dBase [.dbf]
 dif   - Data Interchange Format [.dif]
 html   - HTML Document (OpenOffice.org Calc) [.html]
 ods   - Open Document Spreadsheet [.ods]
 ooxml  - Microsoft Excel 2003 XML [.xml]
 pdf   - Portable Document Format [.pdf]
 pts   - OpenDocument Spreadsheet Template [.pts]
 pxl   - Pocket Excel [.pxl]
 sdc   - StarCalc 5.0 [.sdc]
 sdc4   - StarCalc 4.0 [.sdc]
 sdc3   - StarCalc 3.0 [.sdc]
 slk   - SYLK [.slk]
 stc   - OpenOffice.org 1.0 Spreadsheet Template [.stc]
 sxc   - OpenOffice.org 1.0 Spreadsheet [.sxc]
 vor3   - StarCalc 3.0 Template [.vor]
 vor4   - StarCalc 4.0 Template [.vor]
 vor   - StarCalc 5.0 Template [.vor]
 xhtml  - XHTML [.xhtml]
 xls   - Microsoft Excel 97/2000/XP [.xls]
 xls5   - Microsoft Excel 5.0 [.xls]
 xls95  - Microsoft Excel 95 [.xls]
 xlt   - Microsoft Excel 97/2000/XP Template [.xlt]
 xlt5   - Microsoft Excel 5.0 Template [.xlt]
 xlt95  - Microsoft Excel 95 Template [.xlt]

Публикувано на | April 24, 2011 | Към момента няма коментари по публикацията

Мнения и коментари

 • Добавете ме в Google+

 • Последни публикации

 • Последни коментари