Личен блог на Георги Христов

Интерфейс към терзанията на един гийк

Дефектнотокова защита и компютрите

Компютърната техника и периферия  често предизвикват лъжливо сработване на дефектнотоковите защити. В повечето случаи не се дължи на дефект в тях, а в неграмотността на отговорните лица.

Проблемът се крие зад вътрешната електронна архитектура на компютрите и принципа на сработване на дефектнотоковата защита. Принтери, копири, факсове и други периферни устройства могат да активират защита, която не бива да се подценява, защото може да спаси човешки живот.

Опасна за човешкия живот се счита утечка с големина на тока от около 30mA, която спира дихателната дейност. Трябва да се има предвид, че предпазителите дори да са означени 16A, 25A, 40A  и т.н. те ще се задействат при ток на късо около 6000А! Това не може да предпази човек от утечка по корпуса на електрически уред (например компютър), също така и от пожар. Затова се налага използването на остатъчнотокова защита или търговското й наименование дефектнотокова защита. Тя представлява тороидален трансформатор с три намотки. Едната е фазата, втората е нулата и третата е тази, която трява да се защитава. Както се досещате посоката на тока във фазовия и нулевия проводник е противоположна и при липса на утечка големината на тока е еднаква/унищожава се/.  Когато има утечка големината на тока в двете намотки се различава.До тук всичко е ок. Къде е проблемът? Преблемът се състои в това, че утечката в компютърната техника е около 3-5mA с допълнителни смущения.

Съществуват два класа дефектнотокови защити:

  • Клас АС – за приложение във вериги без наличие на хармоници или пулсиращи съставки на постоянен ток.
  • Клас А – за приложение във вериги, “замърсени” с хармоници или пулсиращи съставки на постоянен ток, с преобладаващи консуматори като компютри, принтери, копири/ксерокси/, факсове, аудио и видео техника, изправители, луминисцентно осветление и т.н.

Вече е ясно какъв клас защита трябва да се използва в токови кръгове с няколко такива устройства. Според защита, която е нужно се подбира дефектнотокова защита според прага на задействане от тока на утечка:

  • 10 и 30 mA – за защита на хората от опасен контакт с неизолирани тоководещи части;
  • 100 mA – за защита на хората от опасен контакт с изолирани тоководещи части;
  • 300 и 500 mA – за защита на имуществото от пожар при възникване ток на утечка.

При захранване на голяма група от компютърна и периферна техника сумарният ток на утечка може да предизвика лъжливо сработване на защитата при 50 % от прага на сработване! Какво се прави в такъв случай? – Консуматорите се разделят в различни токови кръгове, като се изчислява техният сумарен ток на утечка и се умножава по коефициент на едновременност 0.8.

Публикувано на | May 2, 2011 | Към момента няма коментари по публикацията

Мнения и коментари

  • Добавете ме в Google+

  • Последни публикации

  • Последни коментари